2022/2023ko GURASO ELKARTEKO BATZAR OROKORRA / ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL AMPA 2022/2023

Posta honen bidez, 2022/23 ikasturteko IGE IBAIKIDE guraso-elkarteko BAZKIDE guztiei dei egiten zaie Elkartearen Batzar Orokorarruntara.

2022ko URRIAREN 25, asteartean egingo da, Ibaiondo Ikastolan, 17:00etan, lehenengo deialdian, eta bigarren deialdian, 17:15ean, Liburutegian. Hona hemen gai-zerrenda:
 • Aurreko batzarreko akta irakurri eta onartzea
 • Elkartearen funtzionamendu orokorraren azalpena
 • 2021/22 ikasturteko jardueren memoria
 • Urteko kontuak aztertzea eta onartzea.
 • 2022/23 ikasturteko aurrekontuaren zenbatespena
 • Zuzendaritza Batzordearen kudeaketaren laburpena
 • Zuzendaritza Batzordeko kide berriak. Bozketa eta onarpena
 • Bazkide partaide berriak, Batzordeko kideak, premiaz behar dira Guraso Elkarteak jarraitzeko
 • Proposamenak, iradokizunak
Aurten zaintza izango da, gurasoak joan nahi duten eta beste bitartekorik ez duten umeak zaindu ahal izateko.

-------------------------------------------------------------------------
Ordezkaritza eta botoa eskuordetzea

Estatutuen 13. artikulua: Bazkideek botoa beste bazkide baten esku utz dezaketela ezartzen du.
Erantsitako fitxa bete eta idazkariari eman behar zaio saioa hasi baino lehen.
Bazkide batek botoa eskuordetze bakarra onartuko da.


Anima zaitezte!!!


Informazio gehiago
Mediante el presente correo se convoca a todos los SOCIOS/AS del AMPA IGE IBAIKIDE, del curso 2022/23, a la Asamblea General Ordinaria de la Asociación.

Se realizará el próximo día Martes 25 de OCTUBRE 2022 en la Ikastola Ibaiondo a las 17:00 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria a las 17:15h horas en la Biblioteca con el siguiente Orden del día:
 • Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior
 • Explicación del funcionamiento general de la asociación
 • Memoria de actividades del curso 2021/22
 • Examen y aprobación de las cuentas anuales.
 • Estimación presupuesto curso 2022/23
 • Resumen de la gestión de la Junta Directiva
 • Nuevos miembros en la Junta directiva. Votación y aprobación
 • Necesidad urgente de nuevos socios participes, miembros de la Junta, para la continuación del Ampa
 • Propuestas, sugerencias
Este año se dispondrá de zaintza para poder custodiar a los menores cuyos padres deseen acudir y no dispongan de otros medios.

-------------------------------------------------------------------------
Delegación de representación y voto

Art.13 de los Estatutos: Establece que los socios pueden delegar su voto en otro socio.
Hay que rellenar la ficha adjunta y entregarla al secretario antes de que dé comienzo la sesión.
Se admitirá una delegación de voto por socio asistente.


Animaros!


Más información
AMPA/IGE
Share on Google Plus