2023/2024ko GURASO ELKARTEKO BATZAR OROKORRA / ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL AMPA 2023/2024

Mediante el presente correo se convoca a todos los SOCIOS/AS del AMPA IGE IBAIKIDE, del curso 2023/24, a la Asamblea General Ordinaria de la Asociación.

Se realizará el próximo día Viernes 16 de FEBRERO 2024 en la Ikastola Ibaiondo a las 17:00 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria a las 17:15h horas en las oficinas del AMPA con el siguiente Orden del día:

• Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior
• Explicación del funcionamiento general de la asociación y de las comisiones- Este año para hacer la reunión mas amena os lo contaremos todo con un café y unas pastas.
• Memoria de actividades del curso 2022/23
• Examen y aprobación de las cuentas anuales.
• Estimación presupuesto curso 2023/24
• Resumen de la gestión de la Junta Directiva
• Nuevos miembros en la Junta directiva. Votación y aprobación
• Necesidad de nuevos socios participes y miembros de la Junta
• Propuestas, sugerencias

Este año se dispondrá de zaintza para poder custodiar a los menores cuyos padres deseen acudir y no dispongan de otros medios.

Al final de la reunión repartiremos un obsequio entre todos los asistentes, os esperamos.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Delegación de representación y voto
 
Art.13 de los Estatutos: Establece que los socios pueden delegar su voto en otro socio.
Hay que rellenar la ficha adjunta y entregarla al secretario antes de que dé comienzo la sesión.
Se admitirá una delegación de voto por socio asistente.

Animaros!
Posta honen bidez, 2023/24 ikasturteko IGE IBAIKIDE guraso-elkarteko BAZKIDE guztiei dei egiten zaie Elkartearen Batzar Orokorarruntara.

2024ko OTSAILAREN 16, ostiralean egingo da, Ibaiondo Ikastolan, 17:00etan, lehenengo deialdian, eta bigarren deialdian, 17:15ean, IGEren bulegoetan. Hona hemen gai-zerrenda:

• Aurreko batzarreko akta irakurri eta onartzea
• Elkartearen eta batzordeen funtzionamendu orokorraren azalpena. Aurten, bilera atseginagoa egiteko, kafe bat eta pasta batzuk izango dituzue.
• 2022/23 ikasturteko jardueren memoria
• Urteko kontuak aztertzea eta onartzea.
• 2023/24 ikasturteko aurrekontuaren zenbatespena
• Zuzendaritza Batzordearen kudeaketaren laburpena
• Zuzendaritza Batzordeko kide berriak. Bozketa eta onarpena
• Bazkide partaide berriak, Batzordeko kide berriak behar dira
• Proposamenak, iradokizunak

Aurten zaintza izango da, gurasoak joan nahi duten eta beste bitartekorik ez duten umeak zaindu ahal izateko.

Bileraren amaieran opari bat banatuko dugu bertaratutako guztien artean, zuen zain gaude.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordezkaritza eta botoa eskuordetzea

Estatutuen 13. artikulua: Bazkideek botoa beste bazkide baten esku utz dezaketela ezartzen du.
Erantsitako fitxa bete eta idazkariari eman behar zaio saioa hasi baino lehen.
Bazkide batek botoa eskuordetze bakarra onartuko da.

Anima zaitezte!!!
Boto-ordezkatze Delegación de voto
Share on Google Plus