World Café

2018/2019 ikasturtearen hasieran patioaren gaiari elkarrekin heltzea erabaki zen; guraso-elkarteko elkarbizitza-batzordea eta ikastetxea, ikasleen beharretatik abiatuta.

2018ko azaroan, "World Cafe" bat egin zen patioari eta patioaren balizko eraldaketari buruz hausnartzeko, eta 30 familia inguru bertaratu ziren.
Honako gai hauei buruz hitz egin zen:
 • Patioaren diseinua
 • Garbiketa eta birziklapena
 • Euskararen erabilera
 • Harremanak
 • Zarata
Une horretatik aurrera, proiektu parte-hartzaile bat garatu zen 2018/2019 ikasturte osoan eta 2019/2020 ikasturtearen hasieran; horren emaitza izan da horma-irudiaren bidez artera hurbiltzea, rokodromoa eta jolastokiko zoruan margotutako jokoak.

Berriro gonbidatzen zaituztegu azaroaren 22an izango den "World Cafe" aren hurrengo deialdira, te edo kafe bat hartzeko, "Ohitura osasungarriei" buruz hausnartzen dugun bitartean.
Gai hori eskolak eta elkarbizitza-batzordeak elkarrekin landuko dugu ikasturte honetan.
Honako gai hauek landuko dira:
 • Birziklatzea
 • Elikadura
 • Atsedenaldia
 • Gorputz-ongizatea
 • Euskara

Noiz: azaroaren 22an
Goizeko deialdia: 9:15-10:45
Arratsaldeko deialdia: 15:15-16:45
Tokia: liburutegia
A inicios del curso 2018/2019 se decidió abordar el tema del Patio de manera conjunta; la comisión de convivencia del AMPA junto con el centro escolar, partiendo de las necesidades del alumnado.

En Noviembre de 2018 se llevó a cabo un “World Café” con el objetivo de reflexionar sobre el patio y su posible transformación; a la que acudieron cerca de 30 familias.
Se habló acerca de:
 • Diseño de patio
 • Limpieza y reciclaje
 • Uso del euskera
 • Relaciones
 • Ruido
A partir de ese momento se desarrolló un proyecto Participativo durante todo el curso 2018/2019 e inicio del curso 2019/2020; cuyo resultado ha sido el acercamiento al arte a través del mural, el rocódromo y los diferentes juegos pintados sobre el suelo del patio.

Os volvemos a invitar a la próxima convocatoria de “World Café” que será el próximo 22 de noviembre, para tomarnos un te o un café mientras reflexionamos sobre “Hábitos saludables”, el tema que tanto el centro escolar como la comisión de convivencia conjuntamente vamos a abordar durante este curso.
Los temas a tratar serán:
 • Reciclaje
 • Alimentación
 • Descanso
 • Bienestar corporal
 • Euskera

Cuándo: 22 noviembre
Convocatoria de mañana: 9:15-10:45
Convocatoria de tarde 15:15-16:45
Dónde: Biblioteca
Share on Google Plus