Guarda y custodia 2015/2016

Datorren kurtsora begira, goizeko zaintza zerbitzua klasea daukaten lehen egunetik (irailaren 8) hasiko da. Ordutegia 8:15etatik 9:15etara eta 12:45etatik 13.30etara izango litzateke.

Irailean zehar, zerbitzua erabiltzeko beharra daukazuenok, bere kudeaketaz arduratzen den enpresari (MASTALLER) jakinarazi behar diozue, uztailak 31, ostirala, baino lehen, hurrengo baliabideen bidez:

 • Telefonoz: 619 44 56 23
 • Posta elektronikoz: aitor@mastaller.es edo zaintzaibaiondo@gmail.com
 • Prezioak:
  Ohikoak: 1,80€/egunero (ordu bat) 1,40 € (45 minutu)
  Noizbehinkakoak: 2,40€/egunero (ordu bat) 2 €/egunero (45 minutu)
  Aste osoa: 10€ (ordu bat egunero) 7,50€ (45 minutu egunero)
  Ohiko erabilera goizean eta eguerdian: 3€
  Noizbehinkako erabilera goizean eta eguerdian: 4€
  Astero goizean eta eguerdian: 16€
Ohiko zerbitzua erabili nahi baduzue baina beste aukera batzuk baliatuz, zuen proposamena aztertu egingo dugu.

IGEko bazkideek ohiko erabilerarako %20ren deskontu gehigarria izango dute.

Aldi honetan egin beharreko ordainketak ekintzaz arduratzendiren begiraleei zuzenean eman behar zaie. Eskola-egunak goizez eta arratsaldez hasten direnean, (irailaren 24), zerbitzuak bere ERA OROKORREAN funtzionatzen hasiko da, egutegi eskolarrak dituen ekitaldiak kontutan hartuz kalkulatuko den hiruhileko kuota batekin, (1,80 €/eguneko,1,40€/eguneko edo 3€/eguneko). Ordainketa hauek bankuaren bidez egingo dira.

Gogoratzen dizuegu, 2 eta 3 urteko ikasleak ezin dutela zaintza zerbitzua erabili eskolak ezarritako egokitze aldia bukatu arte.

Edozein kontsulta, zalantza edo azalpenerako lehen emandako telefonora edo posta elektronikora zuzendu zaitezkete.
De cara al próximo curso, el servicio de custodia matinal comenzará a funcionar desde el primer día de clase (8 de septiembre). El horario será de 8:15 a 9:15 y de 12:45 a 13:30 horas.

Quienes tengáis necesidad de utilizar este servicio durante el mes de septiembre, debéis notificarlo a la empresa encargada de su gestión (MASTALLER) antes del viernes 31 de julio, por cualquiera de los siguientes medios:
 • Telefónicamente al 619 44 56 23
 • Correo electrónico: aitor@mastaller.es o zaintzaibaiondo@gmail.com
 • Precios:
  Habitual: 1,80€/día (1 hora) 1,40€/día (45 minutos)
  Esporádico: 2,40€/día (1 hora) 2 €/día (45 minutos)
  Toda la semana: 10€ (hora diaria) 7,50€(45 minutos diarios)
  Uso habitual de los dos horarios: 3 €
  Uso esporádico de los dos horarios: 4 €
  Semanal dos horarios al día: 16 €
Si queréis utilizar el servicio de forma habitual, pero diferente a las opciones anteriores, se estudiará la propuesta.

Los socios del Ampa contarán con un descuento adicional del 20% para el uso habitual.

Los pagos durante este periodo deben realizarse en metálico, a las monitoras encargadas de la actividad. Una vez que dé comienzo la jornada escolar de mañana y tarde (24 de septiembre), el servicio comenzará a funcionar en su modalidad GLOBAL, con una cuota trimestral, que se calculará teniendo en cuenta el número real de sesiones lectivas según calendario escolar, a razón de 1,80€/día, 1,40€/día o 3€/día. Estos pagos, sí que se realizarán vía bancaria a la cuenta del AMPA.

Recordaros que el alumnado perteneciente a las clases de 2 y 3 años no puede empezar a utilizar el servicio hasta que finalice el periodo de adaptación fijado por el centro.

Para cualquier consulta, duda o aclaración podéis dirigiros al teléfono y correo electrónico facilitado anteriormente.
Share on Google Plus